BokSkog AB står till tjänst med

  • Skogsbruksplaner 
  • Virkesmätning
  • Övrig skoglig konsultation
Bildbeskrivning

Vi framställer planer i S-plan eller pcSkog. Våra samarbetspartners är bland andra  ATA Timber, Södra och fastighetsmäklare

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning