Firma BokSkog startades 2012 av mig, Mats Rufelt. Sedan skogsmästarexamen 1984 har jag arbetat i olika befattningar inom skogsbruket i Skåne och Blekinge med så vitt skilda saker som inköp, avverkning, skogliga datasystem, ekonomi och 10 år som distriktschef på VMF SYD.

Min erfarenhet använder jag nu till att göra certifierade skogsbruksplaner, utföra virkesmätning, skogliga konsulttjänster samt ekonomiuppdrag.

Firman är sedan 2017-07-01 BokSkog i Åhus AB

Sara Hultén, som är ekonom, arbetar hos mig och sköter våra ekonomiuppdrag.

Mats Nilsson, även han skogsmästare, arbetar med våra skogsbruksplaner.

Websideansvarig: Maria Rufelt Malmsten