BokSkog AB står till tjänst med

  • Skogsbruksplaner 

  • Virkesmätning

  • Övrig skoglig konsultation

Vi framställer planer i S-plan eller pcSkog.

Våra samarbetspartners är bland andra  ATA Timber, Södra och fastighetsmäklare

Websideansvarig: Maria Rufelt Malmsten